Odeslat doklady

Doklady k vaší žádosti nám můžete odeslat prostřednictvím tohoto formuláře nebo na e-mail: loany@post.cz

ZAMĚSTNANEC

  • kopiie OP (oboustranně)
  • 2. doklad totožnosti (ŘP, cestovní pas nebo rodný list)
  • 2 poslední výplatní pásky
  • 2 poslední výpis z bankovního účtu

Podnikatel, OSVČ

  • kopie OP (oboustranně)
  • 2. doklad totožnosti (ŘP, cestovní pas nebo rodný list)
  • daňové přiznání za poslední zdaňovací období + doklad o zaplacení daně z příjmu (pokud byla vyměřena)
  • poslední dva výpisy z bankovního účtuke stažení