Děkujeme za důvěru

Vaše žádost bude zpracováno po zaslání těchto dokladů:

ZAMĚSTNANEC

  • kopiie OP (oboustranně)
  • 2. doklad totožnosti (ŘP, cestovní pas nebo rodný list)
  • 2 poslední výplatní pásky
  • 2 poslední výpis z bankovního účtu

Podnikatel, OSVČ

  • kopie OP (oboustranně)
  • 2. doklad totožnosti (ŘP, cestovní pas nebo rodný list)
  • daňové přiznání za poslední zdaňovací období + doklad o zaplacení daně z příjmu (pokud byla vyměřena)
  • 2 poslední výpis z bankovního účtu

Všechny potřebné doklady zašlete elektronicky na: loany@post.cz